MCY.INFO 免費留言板

我 的 同 學 (1998 - 1999)

Photo

1. Chan Kit - 文 靜 有 禮 , 純 真 可 愛 。

2. Ho Kin Yee Connie - 活 潑 可 愛 , 開 朗 爽 直 。

3. Lam Chui Wa - 聰 慧 勤 奮 , 成 績 突 飛 。

4. Lam Lai Ling - 待 人 隨 和 , 為 人 坦 誠 。

5. Lam Pui Shan - 喜 歡 與 人 談 話 , 上 課 時 很 嘈 吵 。

6. Lui Ka Yan - 個 子 肥 胖 , 常 被 別 人 取 笑 。

7. Mok Wai Kwan - 具 領 導 能 力 , 表 達 能 力 高 。

8. Ng Hiu Wa - 開 朗 , 面 上 常 常 帶 著 笑 容 , 有 很 多 朋 友 。

9. Ng Wai Yu - 雖 然 個 子 矮 小 , 但 經 常 欺 負 人 。

10. Poon Yee Ming - 沉 潛 好 學 , 具 領 導 能 力 。

11. Tam Nga Man - 沉 默 , 孤 單 , 但 英 文 成 績 好 。

12. Tang Man Yin - 沉 默 寡 言 , 樂 於 助 人 。

13. Wong Chau Ha - 聲 量 細 弱 , 深 得 各 同 學 歡 迎 。

14. Wong Hiu Tung - 多 才 多 藝 , 性 格 開 朗 , 平 易 近 人 。

15. Wong Hung Ling - 可 愛 有 趣 的 臉 孔 , 有 顆 爽 朗 的 心 。

16. Wong Yi Man - 有 責 任 感 , 樂 於 幫 助 別 人 , 成 績 好 。

17. Yeung Shuk Man - 品 性 純 良 , 但 過 於 咀 讒 , 因 此 招 來 不 少 是 非 。

18. Yeung Wai Ling - 愛 笑 一 族 , 有 時 笑 得 太 過 火 , 對 身 體 不 好 呢 !

19. Yung Hiu Ying - 有 善 的 心 , 人 際 關 係 非 常 好 。

20. Chan Philip - 高 得 令 人 火 起 三 丈 , 但 笑 臉 迎 人 是 最 好 的 下 火 藥 。

21. Cheung Shing Wo - 開 朗 活 潑 , 被 人 開 玩 笑 也 不 發 怒 。

22. Cheung Kwok Yin - 懂 得 「 攪 」 氣 氛 , 甚 得 人 緣 。

23. Cheung Sai Man - 貪 小 便 宜 , 內 心 善 良 , 關 心 同 學 。

24. Cheung Shing Wai - 以 作 弄 人 為 樂 , 把 自 己 的 開 心 建 立 在 別 人 的 痛 苦 上 。

25. Ho Chun Pong - 心 思 細 密 , 面 紅 耳 熱 是 他 的 特 徵 , 亦 是 本 班 的 第 一 跑 手 。

26. Hung Ho Ting - 沉 默 寡 言 , 不 喜 愛 與 同 學 們 玩 耍 , 愛 看 金 庸 著 作 。

27. Ko Man Kit - 是 隻 有 體 臭 的 「 大 猩 猩 」 ( 說 笑 !! ) , 喜 愛 玩 遊 戲 機 。

28. Lau Yu Mung - 欺 文 , 大 方 , 肯 幫 助 別 人 。

29. Law Pui Kei - 含 羞 答 答 , 黑 面 書 生 。

30. Leung Kam Cheong - 抄 寫 效 率 高 ,不 怕 難 堪 , 還 很 樂 於 幫 助 「 好 」 朋 友 。

31. Li Kui Ho - 高 度 令 人 羨 慕 , 更 令 人 討 厭 和 妒 忌 。

32. Li Shui Kei - 懂 得 多 方 面 的 知 識 , 充 滿 自 信 。

33. Ma Chung Shing - 樂 於 助 人 , 隨 遇 而 安 , 是 個 挺 值 得 交 的 朋 友 。

34. Man Chun Yin - 要 跟 他 成 為 好 朋 友 才 能 知 道 他 是 個 怎 樣 的 人 。

35. Ng Ka Chun - 爽 快 , 易 喜 易 怒, 口 直 心 快 , 但 內 心 善 良 。

36. Wan Hok Cho - 風 趣 幽 默 , 樂 於 助 人 , 人 綠 很 好 。

37. Wang Wa Kwan - 容 易 相 處 , 性 格 隨 和, 樂 於 助 人 , 深 得 大 家 喜 愛 。

38. Wong Chi Hei - 風 趣 幽 默 , 而 且 腦 筋 十 分 靈 話 。

39. Wong Ka Chun - 肥 胖 可 愛 , 風 趣 幽 默 , 成 績 算 好 , 足 球 技 術 一 流 。

40. Wing Tak Wai - 外 貌 冷 酷 ,但 性 格 隨 和 , 易 於 相 處 。

41. Wu Hoi Man - 像 小 丸 子 中 的 野 口 同 學 一 樣 , 不 多 說 話 , 但 成 績 一 流 。

PS. 上 述 介 紹 取 錄 自 3 A 班 報


© 1998-2007 Calvin's Homepage

回 到 上 面